Blog

Inflatie: de versnellingsbak van de energietransitie

De energietransitie is opgestart maar nog niet op volle toeren. Beleidsmakers willen vaak wel, maar hebben moeite om de projecten te financieren. Hier zijn verschillende verklaringen voor. Eén daarvan is te linken aan de huidige lage inflatie. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft als primair doel om de inflatie net onder de 2% te houden. Sinds 2013 zit de inflatie flink onder de beoogde 2%. Wat betekent dat voor het realiseren van duurzame energieprojecten? Helpt een hogere inflatie om de energietransitie te versnellen?

Wat is inflatie?
Inflatie is de ontwaarding van geld. Het geld van vandaag is morgen minder waard. Dit gebeurt wanneer er relatief meer geld op de markt komt in vergelijking tot goederen. Goederen worden dan relatief schaarser en dus duurder. Indien de inflatie erg laag is, of er zelfs deflatie plaatsvindt, is het interessanter om je geld vast te houden. Bijvoorbeeld wanneer je verwacht dat een televisie morgen goedkoper is, dan zal je mogelijk de aankoop uitstellen. Dit is het grote gevaar van deflatie, dat de consumptie stokt en daarmee de economie onder druk wordt gezet. Een schommelende inflatie is daarnaast ook niet wenselijk omdat de investeringen op langere termijn dan een stuk onzekerder worden. Daarnaast bestaat er nominaal en reëel rendement. Nominaal is het rendement dat wordt behaald zonder inflatiecorrectie, het reële rendement wordt wel door inflatie gecorrigeerd. Het reële rendement is het nominale rendement minus inflatie. In dit artikel spreken we over reëel rendement.

Duurzame energie en inflatie
Een cruciaal onderdeel voor de businesscase van duurzame energieprojecten is de inflatieverwachting. Deze wordt over het algemeen op 2% gezet, gezien de doelstelling van de ECB. Echter wanneer het vertrouwen in dit percentage minder wordt, beïnvloedt dat de businesscase. Een hogere verwachte inflatie verbetert de businesscase, een lagere maakt de investering minder rendabel. In de energietransitie zijn er veel projecten die een lange investeringshorizon hebben, soms wel 30 jaar. Indien je over deze tijd een lagere inflatie verwacht dan de 2%, beïnvloedt dit de businesscase flink. Aan de hand van twee fictieve cases zal ik dit weergeven. In dit voorbeeld wordt er op basis van 2016 een inflatiepercentage van 1% in plaats van 2% verwacht. 

Voorbeeld zonnepanelen
Stel, u wilt zonnepanelen plaatsen en de terugverdientijd is 12 jaar met 2% inflatieverwachting. De Return on Investment (ROI) op uw investering is hierbij 4%. De ROI laat de winstgevendheid van de investering zien. Indien de inflatie wordt verlaagd naar 1%, stijgt de terugverdientijd naar 13 jaar en daalt de ROI naar 3,20%. 

Voorbeeld geothermie
Neem de investering voor een geothermische warmtebron van meer dan 3500 meter diep, met aansluiting van 9000 huizen aan een warmtenet. Hiervoor zouden de kosten richting de 100 miljoen gaan. De terugverdientijd met 2% inflatie is 14 jaar, de ROI op de investering 2,10%. Als er 1% inflatie wordt verwacht, is de terugverdientijd 15 jaar en het verwachte rendement 1,25%. 

Effect van inflatie op energietransitie
De businesscases van duurzame energie worden steeds rendabeler en duurzaam opgewekte energie is soms al goedkoper dan conventionele. Echter als de inflatie, en vooral de verwachte inflatie, de komende jaren laag blijft, houdt dit investeringen in duurzame energieprojecten tegen. Gezien de lange termijn van energie investeringen zijn deze extra gevoelig voor inflatie. De lage inflatie vertraagt de energietransitie, met een hogere inflatie zijn de energiedoelstellingen dichterbij. De uitdaging is om complexe energieprojecten toch te realiseren en om ondanks de beperkte inflatie de businesscase rendabel te krijgen. En aan de ECB de taak om de energietransitie op te schakelen naar de volgende versnelling. 

Door Frans de Heij Projectconsultant bij Balance, Advies, Projecten en Interim.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken