Blog

Duurzaamheidsprobleem? Maak het groter!

Fossiele energie moet fossiel worden, iets van vroeger! Dat men over een paar honderd jaar onze gasleidingen vindt en zich afvraagt waar ze voor dienden. En of Nefit en Remeha goden waren? Zij hingen immers in vele huizen en vrij hoog. Dit toekomstbeeld vereist nu een transitie.

Echter, investeringen zijn groot en het verdienmodel mager. Om de transitie naar verduurzaming in te zetten, moeten we anders denken, rekenen en samenwerken. Ons advies bij een duurzaamheidsprobleem is daarom: maak het groter!

Binnen de gebiedsontwikkeling zien we veelal dat business cases rondom duurzaamheid individueel worden bekeken. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van vastgoed in relatie met het gebied eromheen. Waarom wordt hier niet samengewerkt? Zowel tijdens de ontwikkeling als de exploitatie? Want waar belangen elkaar overlappen, ontstaan nieuwe kansen. Zo kun je financiële belangen combineren om een rendabele business case te maken.

Het programma Duurzaam Thuis van Energiesprong/Platform31 combineert meerdere uitdagingen. Zij ontwikkelen concepten voor het energieneutraal (nom) én levensloopbestendig maken van woningen. De complexiteit van het project neemt daarmee weliswaar toe, maar met meer aandacht voor de analyse, stakeholders en het proces kun je dit toch goed beheersen.

Kortom: als je een duurzaamheidsprobleem niet kunt oplossen, moet je het groter maken. Het begint bij het stellen van belangrijke vragen: “Kan de lat hoger gelegd worden? Welke uitdagingen kan ik combineren? Wie ervaren de gevolgen en welke drijfveren hebben deze stakeholders?” Door een probleem breder te bekijken, komen nieuwe oplossingen in beeld. De extra complexiteit zorgt weliswaar voor risico’s. Maar deze risico’s zijn – als je de samenwerking opzoekt – te beheersen en de moeite waard om te nemen. Er is maar één onoverkomelijk risico: dat we niets doen en hopen dat god Nefit onze problemen oplost.

Door Arne Swart, business consultant gebiedsontwikkeling en Ronald Dijkgraaf, consultant Energie bij Balance

Eerder gepubliceerd op www.cobouw.nl

 

Begin met typen en druk op enter om te zoeken