Blog

De strijd om duurzaamheid

Doen woningcorporaties genoeg aan duurzaamheid?

Tussen minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en de sector lijkt een fundamenteel verschil van inzicht te bestaan over de aanpak om tot meer verduurzaming te komen. Waar de minister betoogt dat ingrijpen nodig is, benoemt de sector dit ingrijpen juist tot een van de oorzaken van vertraging. Dat is de strijd die richting de verkiezingen uitgevochten wordt.

In de ene hoek hebben we Aedes, zij stelt dat woningcorporaties meer verduurzamen, renoveren en bouwen (Bron: Aedes/ABF). Voor 2017 zijn er plannen om 26.000 nieuwe huurwoningen te bouwen, wat bijna 10.000 woningen meer is ten opzichte van 2015. Aanvullend is een sterke stijging te verwachten in duurzaamheidsinvesteringen. Het vooruitzicht is dat in 2017 circa 613 miljoen euro geïnvesteerd gaat worden, een verdubbeling ten opzichte van 2015

Deze stijgingen worden bevestigd door gegevens van het CBS en ABN. Hierbij wel de kanttekening dat dit herstel eenzijdig is, de utiliteitsmarkt kampt nog met sterke leegstand.

Investeringscultuur woningcorporaties ontbreekt

 “Woningcorporaties zijn gierig” wordt er door minister Blok gezegd in het Algemeen Dagblad van 3 december. De boodschap is hier duidelijk, woningcorporaties kunnen en moeten meer investeren in hun (bestaande) vastgoed. Aanleiding van deze uitspraken was het Sectorbeeld 2016 met hieruit de belangrijkste observaties:

  • Er is een verbetering van kasstromen en solvabiliteit van de corporaties.
  • Er is meer financiële ruimte voor nieuwbouw en duurzaamheid.
  • Er is een groot tekort aan betaalbare huurhuizen.

Het is duidelijk, we gaan de goede kant op, maar corporaties moeten haast maken met o.a. hun duurzaamheidsopgaven. Doen de corporaties dit niet zelf dan ‘’gaat de politiek het bij ze weghalen’’ zegt minister Blok in het AD.  Hij stelt dit voor elkaar te krijgen door een verhoging van de verhuurderheffing. Dit werkt als drukmiddel om meer woningen te verkopen aan commerciële partijen en het vrijgekomen geld gebruiken in verbetering en bouw van nieuwe woningen.

De woningcorporatiesector: Laat ons dan de mogelijkheden benutten!

De tegenreactie kwam snel. Een brief van Aedes op 5 december aan de Tweede Kamer en diverse artikelen die tegen de mening van Minister Blok ingingen. De (tegen)argumenten van de die in de brief benoemd werden in het kort (Bron: Brief Aedes 05-12-2016):

  • De verhuurderheffing en nieuwe Woonwet maken dat investeringen in nieuwbouw en verduurzaming zijn gehalveerd. 
  • Passend toewijzen (huur passend bij het inkomen en huishoudgrootte) ondermijnt de haalbaarheid van duurzaamheidsinvesteringen.
  • Onzekerheid rond de salderingswijziging remt zonne-energieprojecten.
  • Verkoop van duurdere woningen heeft averechts effect. Deze grotere woningen zijn nodig voor gezinnen.

Passend toewijzen betekent dat de corporatie ervoor moet zorgen dat de hoogte van uw huur past bij de hoogte van uw inkomen en uw huishoudgrootte.

Verduurzamen vergt lef!

Echter, de versnelling van verduurzaming is vanaf 2016 weer zichtbaar en Aedes verwacht dat in de jaren 2018-2020 een grote versnelling in de duurzaamheidsuitvoering zal komen. Voorwaarde hiervoor is geen nieuwe knellende wet- en regelgeving van het (toekomstige) kabinet.

Het is zaak dat voor dan wel na de verkiezingen een nuance gezocht wordt. Het is duidelijk dat de nieuwe Woonwet en verhuurderheffing voor een vertraging hebben gezorgd, tegelijkertijd zijn er corporaties die met dezelfde uitdagingen meer voor elkaar krijgen dan anderen. Aanvullend hebben corporaties veel bezit dat niet bestemd wordt voor de sociale huur. Verkoop en inzet van deze middelen voor de sociale huur hoeft niet in alle gevallen tot negatieve effecten te leiden.

Verduurzaming is niet alleen een kwestie van de juiste middelen, maar ook het lef een visie voor je bezit naar de toekomst uit te tekenen. Corporaties gaan hier vanzelfsprekend uit van landelijke trends, maar minstens even belangrijk zijn de bestuurders en managers die durven te kiezen.

 

 

Door: Sven Ringelberg, Project Consultant bij Balance – Advies, Projecten, Interim.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken