Blog

Crowdfunding en publieke infrastructuur

In 2012 is in Nederland het eerste infrastructurele project gerealiseerd door middel van crowdfunding; een voetgangersbrug bij Rotterdam CS. Je kon deelnemen vanaf 25 euro en mocht als tegenprestatie een tekst op één van de treden laten zetten. Een unieke verschijning binnen de infrastructuur en een interessante manier van projectfinanciering.

Crowdfunding & obligaties

Crowdfunding wordt steeds populairder! Naast dat je direct ziet waar je geld heen gaat, biedt het de mogelijkheid om in projecten te investeren waar jij enthousiast van wordt. In de Verenigde Staten wordt al sinds 1812 gewerkt met zogenaamde ‘muni bonds’. Dat zijn gemeentelijke verhandelbare obligaties die gebruikt kunnen worden voor specifieke projectfinanciering. De Golden Gate Bridge is in totaal voor $35 miljoen gefinancierd met ‘muni bonds’. Ook andere experimenten met crowdfunding van onder andere fietspaden en stadsparken zijn in de VS erg succesvol gebleken.

Infrastructuur lease constructie

Investeren in infrastructuur heeft als eigenschap dat het een veilige investering is met een lange doorlooptijd. Met publieke infrastructuur is er echter niet altijd een financieel rendement omdat het gebruik ‘gratis’ is. Het ‘Design, Build, Finance & Maintenance’ (DBFM) model kan hierin uitkomst bieden.

Binnen het DBFM model ‘least’ de overheid de infrastructuur. Dit houdt in dat de overheid niet meer zelf ontwerpt, niet zelf bouwt, niet zelf voorfinanciert en niet het onderhoud in beheer neemt. In deze constructie wordt het project voorgefinancierd door de markt, om daarna een jaarlijkse fee van de overheid te ontvangen voor het gebruik. Dit voorfinancieren zou ook door middel van crowdfunding of ‘infrastructuur obligaties’ kunnen gebeuren. De burger investeert dan direct mee in (lokale) infrastructurele projecten.

Waarom nu?

Binnen de huidige digitale omgeving is het zowel technisch als administratief haalbaar om infrastructurele projecten decentraal te financieren. Ook de rente is momenteel historisch laag, waardoor burgers alternatieve investeringsmogelijkheden zoeken. Daarnaast zien we een trend van decentralisatie in diverse sectoren. Onder andere in de energiesector, waar we met warmtenetten en energiecoöperaties onze nutsbedrijven na decennia van centraliseren nu weer decentraliseren.

En de belangrijkste reden is dat de burger betrokken wil worden. Men wil meebeslissen over de toekomst. In de energiesector zien we dat als men de kans krijgt om mee te financieren aan bijvoorbeeld een windmolen, mensen betrokken raken bij het project. Door de burger financieel te laten participeren gaan we van NIMBY’s naar YIMBY’s: Yes in my backyard!

Door: Frans de Heij, Projectconsultant bij Balance – Advies, Projecten, Interim 

Eerder gepubliceerd in Cobouw magazine

Begin met typen en druk op enter om te zoeken