Blog

Baas over eigen energie

De consument wordt de baas. Je ziet het op alle vlakken, zelfs binnen de gebiedsontwikkeling. Grote volumes nieuwe woningbouwontwikkeling zijn gewoon niet meer van deze tijd. Steeds meer gemeenten bedenken andere strategieën om nieuwe wijken te ontwikkelen. Een hoge mate van flexibiliteit en een consumentgerichte aanpak is daarbij de wens, met (collectief) particulier opdrachtgeverschap als mooi voorbeeld.

Kijk je naar de energievoorziening in deze woningbouwontwikkelingen, dan is die flexibiliteit nog niet daar. Wet- en regelgeving ondersteunen vooral het oude denken. Gemeenten en marktpartijen maken nog afspraken op grootschalig collectief niveau. Ook bemoeilijkt dat de ondersteuning van de duurzaamheidsdoelstellingen op de lange termijn voor ons land.

Gelukkig komt de transitie in denken heel langzaam op gang. Dit gebeurt mede onder invloed van early adopters. Neem bijvoorbeeld het Nautilus-project in Amsterdam. In dit gebied wil een groep particuliere opdrachtgevers zelfvoorzienend zijn en op collectief niveau afspraken maken over de aanleg van en aansluiting op een warmtenet. Waar men hier tegenaan loopt, is dat partijen nog werkwijzen hanteren die zijn afgestemd op de oude situatie. Ze onderkennen nog niet de flexibiliteit om oplossingen te bieden voor dit soort nieuwe initiatieven.

Mijn oproep aan gemeenten, bouwpartijen en installatiebedrijven is dan ook dat zij samen om tafel moeten gaan. Ze moeten ambities en beleid formuleren waardoor de consument zelf kan beslissen of hij voor een traditionele, vooraf geregisseerde, of voor een zelfontwikkelde, duurzame oplossing gaat. Indien gemeenten en marktpartijen binnen de bestaande afspraken flexibiliteit inbrengen, ontstaat ook hier nieuwe business. Als de markt niet in beweging komt, hebben we bovendien geen schijn van kans om onze duurzaamheidsambities voor de toekomst te behalen.

Wim Voogd, business consultant energie bij Balance – Advies, Projecten, Interim
Deze column verscheen 24 april 2014 in Cobouw

Begin met typen en druk op enter om te zoeken