Blog

Alleen kom je er niet

Met de ambitieuze doelstellingen van kabinet Rutte op het gebied van Energie staat ons als BV Nederland nog een hoop werk te wachten. Werk dat we zonder samenwerking niet voor elkaar gaan krijgen.

Energiedoelstellingen BV Nederland
De afgelopen maanden werd ik overspoeld met studies en publicaties over de energie-opgave¹. Ze zijn uitgevoerd in opdracht van de overheid en maatschappelijke organisaties. Hieruit blijkt dat iedereen al druk bezig is met de doelstelling van het kabinet Rutte om 16% aan duurzame energie op te wekken in 2020. Om maar niet te spreken van de Europese energiedoelstellingen voor 2020 en 2050. Er staat ons een enorme berg werk te wachten als BV Nederland. In de waardeketen van energie ligt op ieder niveau een uitdaging: van productie en transport tot aan distributie en gebruik.

“Alleen” als uitgangspunt?
Van oudsher zijn energiebedrijven het gewend om een business case geheel zelfstandig op te pakken. Van het uitdenken van de business case tot aan de implementatie. En dat ging lang goed. Alleen is er in de huidige tijd één probleem: de financiering. Er is simpelweg geen geld meer om een business case alleen te realiseren. Als partij sta je dan langs de zijlijn. Ik zie ze toekijken of alleen maar op één initiatief reageren. Ervan uitgaande dat ze het ‘alleen’ moeten doen.

Samen realiseren
Maar hoe realiseer je ‘alleen’ een bedrijventerrein of woonwijk die gebruik maakt van hernieuwbare energie? In de waardeketen van de energie komt tenslotte alles bij elkaar. Partijen krijgen hoe dan ook met elkaar te maken. Gemeenten, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, netbeheerders én energiemaatschappijen. Om mij heen zie ik gelukkig steeds meer partijen samen opdrachten oppakken. En wordt de traditionele manier van ontwikkelen, waarbij één partij bepaald, steeds meer losgelaten.

Beredeneren vanuit belangen
Ik durf daarom te stellen dat er in de komende tijd niets meer ontwikkeld wordt zonder dat partijen samenwerken. Partijen moeten de koppen bij elkaar steken, en open en transparant spreken over elkaars belangen, waarden en normen. Alleen door het delen van deze kennis ontstaat een winnende combinatie. Pas dan kunnen partijen komen tot de meest efficiënte aanpak, in tijd én geld. Om de doelstellingen van BV Nederland aan te gaan én daarbij het hoofd boven water te houden, is dat wat mij betreft een must.

 Sander Aukema, commercieel manager Energie bij Balance – Advies, Projecten, Interim

 


¹ bron: “Duurzame energie kan in toekomst circa 60.000 banen opleveren” (bron: WNF, studie door Ecorys, februari 2013). En: “Spoedig aanbesteden nodig om 16% doel hernieuwbare energie in 2020 te halen” (bron: studie ECN publicatie januari 2013). Maar ook: “110.000 extra arbeidsjaren door verduurzaming bestaande bouw” (bron: Studie CE Delft, Bouwen en Banen, december 2012).

Begin met typen en druk op enter om te zoeken