Blog

Wat wél werkt

Succesvolle aanpak in de verduurzaming

Mijn moeder wees mij er als jongetje altijd op het licht uit te doen, de kraan dicht te draaien, plastic en gft niet bij het grofvuil te doen en te denken om het milieu. Als kleine jongen vond ik dit maar lastig en vond ik vooral dat ik een heleboel niet mocht. 

Zij, mijn moeder, hoort bij een generatie die stil streed voor een duurzame wereld. Echter, de drang tot verduurzaming leek voor haar, en velen met haar, lange tijd als roepen in de woestijn. Daarbij werd het onderwerp door de gevestigde orde diep weggestopt in een geitenwollen sok. Toch was wat zij deed van levensbelang voor de transitie waar we ons nu toch eindelijk in bevinden. 

Transities beginnen met pioniers. Mensen die op een andere manier gaan kijken naar de wereld om ons heen, nieuwe visies ontwikkelen, alternatieve oplossingen uitdenken en tegen de gevestigde orde ingaan. Lang vorm deze andersdenkers een onderstroom die slecht zichtbaar is voor de buitenwereld. Transities vinden pas plaats als er voldoende koplopers zijn, die elkaar weten te vinden rond een gezamenlijk verhaal en waarbij veranderingsgezinde regimespelers aansluiten. Maar ook als andersdenkers zelf niet direct de nieuwe Tesla uitvinden, vertellen zij wel een verhaal en dragen zo een belangrijke steen bij aan een verandering van het maatschappelijk landschap. 

"Echte transitie vertrekt vanuit revolutie en met schokken" – Prof. Dr. Derk Loorbach, op het congres ‘denk circulair, doe circulair’, Zwolle november 2017

Uiteindelijk vormt er een groep van koplopers. Wanneer deze groep koplopers zich organiseert zouden we van een netwerk kunnen spreken die een gezamenlijke ambitie kan formuleren. Anderen willen zich hierbij aansluiten. Er ontstaat een sneeuwbaleffect. Deze ambitie mondt uit in projecten waar partijen samenwerken aan innovatie en duurzaamheid. Uiteindelijk ontstaan vanuit de verschillende deelnemers en projecten weer nieuwe netwerken die intern en onderling inspireren, delen en verbinden. Zo groeit de sneeuwbal. 

Benieuwd naar succesvoorbeelden? De provincie Overijssel gelooft in de aanpak en zet in op een netwerk van waardemakers, koplopers die duurzame waarde willen creëren. Het succes van deze waardemakers-aanpak wordt bevestigd door de enorme belangstelling vanuit het bedrijfsleven, overheden en academie, en de projecten die daaruit voortvloeien.

Door: Jorian Bakker, projectconsultant bij Balance – Advies, Projecten, Interim

Begin met typen en druk op enter om te zoeken