Actueel

Het laatste nieuws van Balance

10 jaar Betuweroute: Balance was erbij!

Op 6 oktober vieren we het 10-jarig jubileum van de Betuweroute. Een groot project, waar Balance veel kennis heeft geleverd, en een project wat voor Balance veel heeft betekend bij de groei van onze organisatie en portfolio. Hoe hebben collega’s het projectmanagement van dit project jaren geleden beleefd? Onze omgevingsmanager Peter Luijtjens blikt met ons terug en deelt zijn ervaring.

“Een (omgevings)klant die absoluut niet wil, een project met omgekeerde marketing”
We kennen Peter Luitjens als omgevingsmanager Regio Gelderland, maar toen Peter in 2000 begon stond er ‘manager planontwikkeling en innovatie’ op zijn kaartje. Het was de tijd dat we net begonnen met het werk in Gelderland. De bouwketen stonden nog niet eens, maar door het verzet tegen de daar vlak voor gesloten kerncentrale in Dodewaard, was er in Gelderland een actieve groep tegenstanders. “Toen ik net startte waren de acties van Groenfront aflopend en was het echt noodzaak dat we als organisatie met de bestuurlijke omgeving in gesprek gingen over de feitelijke aanleg. Zo ben ik omgevingsmanager geworden. Dat ben ik gebleven tot de onderbouw zo rond 2004 klaar was.”

Competitie
Peter neemt ons mee terug naar zijn begintijd. Waar contractmanagers Jan Loermans, Paul Janssen, Gert van Altena, Jaap-Willem Bakker en Steffen Hofstra net waren begonnen. “Niet alleen buiten voerden we strijd, maar ook binnen. Al was dat natuurlijk wel met een enorme knipoog: zo was er een kleine competitie welk traject – van BR 3 t/m BR 8 – als eerste zijn bouwkeet had staan. Uiteindelijk stond contract BR 3 als eerste. Die enorme drive, het competitieve, af en toe op het scherpst van de snede, maar wel met enige zelfspot, en de onderlinge samenhorigheid, dat was kenmerkend voor die tijd”.

Waardige tegenstander
“Buiten hadden we hele andere gesprekken. Rivierenland stond niet te springen om de aanleg van de Betuweroute. Samen met de Provincie waren de gemeenten ronduit tegen. Dat spel veranderde toen het Ministerie met de Provincie tot een oplossing kwam: de brug over het Pannerdensch Kanaal werd een tunnel. Daarmee werd de Provincie van een tegenstander een voorstander. Aan de gemeenten, die zichzelf verenigden in een ‘Handhavingsteam’, hebben we gedurende de hele bouw een waardige tegenstander overgehouden.

Modderkruiper
En was het rustig op het bestuurlijk politieke niveau, dan was er altijd wel wat te beleven buiten bij de bouw. “Zo liepen we een half jaar vertraging op omdat een KLPD-agent en waarschijnlijk een verwoed kenner van reptielachtige, heel toevallig een (rook)pauze hield en, bij het ontgraven van de sloot voor het bluswater, een modderkruiper spotte. Hij legde het werk direct stil. Het beestje genoot bescherming. Het duurde vervolgens een half jaar, inclusief grote koppen in de krant ‘Betuweroute vertraagd door modderkruiper’ voordat we de benodigde vergunningen hadden en we verder konden”.

Waardse Alliantie 
“Van de Betuweroute heb ik ontzettend veel kennis en ervaring meegenomen. Van de Waardse Alliantie, en van werken in alliantievorm, ben ik zo gecharmeerd dat ik later als contractmanager namens ProRail het deelproject Houten van Vleugel in alliantievorm op de markt hebt gezet. Dat is de Bataafse Alliantie geworden, waarvoor ik Patrick Buck als bestuurder heb kunnen strikken. Minder groot en complex, maar ook met een positief eindsaldo. Ontstaan vanuit frustratie, maar ik ben er wel ontzettend blij mee, is hoe we tegenwoordig sneller en makkelijker risico’s in kaart kunnen brengen. Iedere projectmanager herinnert zich wel de ellenlang durende risicosessies. Gelukkig hoeft dat niet meer, want met de app Riskchallenger kan dat in minder dan 2 uur. Naast efficiënt, is het ook nog eens leuk, interactief en direct inzichtelijk.

 

Heb je aan de Betuweroute gewerkt en wil je er ook bij zijn tijdens het 10-jarig jubileum? Meld je aan via ikbenaanwezig.nl. Het belooft een hele leuke avond te worden.


Zonnepanelen plaatsen? Bereken de businesscase eenvoudig op SDEtool.nl

“Wij analyseren voortdurend de markt en weten daardoor welk risico hoort bij een bepaalde aanvraagstrategie.”

2020 komt steeds dichterbij en gezien de huidige voortgang moet minister Kamp, hemel en aarde bewegen om de ambitieuze doelstellingen van het klimaatakkoord nog tijdig waar te maken. Hoe gaat de minister dat doen? De SDE+ (stimuleringsregeling duurzame energieopwekking) is het werkende middel dat de minister tot zijn beschikking heeft. Dit vormt een uitgelezen kans voor partijen die een grootschalig zonneproject overwegen. Er is nu tijdelijk veel subsidiegeld beschikbaar, waardoor een uitstekende businesscase haalbaar is.

Er is echter één probleem. Om efficiency-redenen werkt de SDE+ als een soort bloemenveiling: projecten concurreren met elkaar om de subsidie en de goedkoopste aanvragen krijgen voorrang. Hierdoor is het kiezen van een aanvraagbedrag (basisbedrag) een strategische keuze die een bepaald risicoprofiel met zich meebrengt. Een belangrijke afweging dus. Maar hoe weet je hoeveel subsidie je minimaal nodig hebt voor een acceptabele businesscase? Voorheen was je tenminste enkele uren in Excel verder voordat je daar het antwoord op wist, maar dat hoeft nu niet meer. Het subsidieteam van Balance heeft namelijk een online tool ontwikkeld waarmee deze complexe rekensom eenvoudig wordt gemaakt: SDEtool.nl

Voer de kengetallen van de installatie in samen met de aannames waarmee je wilt rekenen. Vervolgens druk je op de knop en weet je precies wat de terugverdientijd, subsidieopbrengst en ROI is die daarbij hoort. Bovendien plotten we automatisch een staafdiagram en een grafiek die de businesscase grafisch weergeven. De tool is ook bereikbaar onder sdebusinesscase.nl en sdeberekenen.nl.

Wij analyseren voortdurend de markt en weten daardoor welk risico hoort bij een bepaalde aanvraagstrategie. Hiermee kan de aanvrager een geïnformeerde keuze maken waarmee het hoogste rendement wordt behaald tegen een acceptabel risico. 


Het Balance Traineeship is van start gegaan

“Als trainee leer je alles over de inhoud van projectmanagement”

Vorige week trapten de trainees hun traineeship af met een weekend in de Ardennen en dit leverde prachtige plaatjes op. Maar wat houdt het Balance Traineeship Advies + Projecten precies in?

Het Balance Traineeship biedt een selecte groep van young professionals de kans om een brede werkervaring op te doen. Via het traineeship wordt in twee jaar tijd de kennis die is opgedaan tijdens de studie, aangevuld: met uitgebreide praktijkervaring, coaching op persoonlijke competenties, groepsreflectie en een intensief opleidingstraject. De adviesvaardigheden van de trainees worden aangescherpt en er wordt een diepgaand inzicht in de wereld van aansprekende projecten voorgeschoteld. Om dit alles te bewerkstelligen wordt er samengewerkt met gerenommeerde kennispartners en opdrachtgevers. Als trainee leer je alles over de inhoud van projectmanagement, de verbanden tussen de disciplines en de competenties die nodig zijn om de juiste adviezen te geven.

Meer weten? 

Op de website is alle informatie omtrent het Balance Traineeship te vinden. Daarnaast denken onze trainees ook graag mee over vraagstukken of innovaties in uw organisatie. Lees meer over deze mogelijkheden omtrent ‘Advies in één dag’.

 


Publicatie: 3 redenen om het woord faciliteren niet meer te gebruiken.

“Met ‘faciliteren’ lijkt vrijwel alles mogelijk en oplosbaar”

Het woord faciliteren wordt te pas en te onpas in de mond genomen. Tegenwoordig zijn er wel zeventig betekenissen te vinden die het woord duiden. En dat terwijl het woord ‘faciliteren’ nou juist komt van het Latijnse Facilior, wat ‘gemakkelijker maken’ betekent. De essentie van het faciliteren gaat daarmee verloren. Dit leidt vaak tot onduidelijkheid binnen projecten, waarbij er verkeerde verwachtingen kunnen ontstaan over het werk van de facilitator. We moeten dus stoppen met het gebruiken van het woord faciliteren. Nog niet overtuigd? Koen Raats geeft in zijn column nog twee andere redenen waarom we er mee moeten stoppen.


DEEL DEZE PAGINA