Actueel

Het laatste nieuws van Balance

Succesvolle hercertificering kwaliteitsmanagementsysteem

"Wij zijn gecertificeerd langs de CIIO Maatstaf 2016 "

In juni heeft wederom de externe audit op ons Kwaliteitsmanagementsysteem plaatsgevonden. Na het nemen van enige maatregelen ontvingen wij vorige week een positief certificatiebesluit van CIIO! Ons managementsysteem is gecertificeerd langs de CIIO Maatstaf 2016 (de geaccepteerde interpretatie van ISO 9001:2015). Een mooie prestatie waar we hartstikke trots op zijn. Een ieder die heeft meegewerkt, hartelijk bedankt!

Wat uit de terugkoppeling bovenal naar voren komt, is het enthousiasme, de mooie projecten, het kwaliteitsbewustzijn en de bevlogenheid van iedereen die de auditors hebben gesproken. Medewerkers krijgen de ruimte om kansen aan te grijpen en zijn business gedreven. Zeer positief is de ontwikkeling binnen de interne vakgroepen, waarin onderlinge kennisdeling steeds beter vorm krijgt en waarin mensen elkaar vinden (via onder andere Whatsapp en bijeenkomsten). In onze projecten denken we goed na over kansen en risico’s, en vertalen deze door in onze aanpak en evalueren we dat.

Wil je ook aan de slag bij een werkgeven die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan? Bekijk dan onze actuele vacatures. Meer weten over ons kwaliteitsmanagementsysteem? Neem dan contact op met Tamara Haubrich.


Samenwerking HDSR voor komende twee jaar

"Mooie uitdagingen waar wij graag aan bijdragen"

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in Houten heeft de combinatie Balance-APPM voor de komende twee jaar geselecteerd als samenwerkingspartner voor de raamovereenkomst Detacheringsdiensten. Hierbij is er de optie om deze samenwerking tweemaal een jaar te verlengen.

De samenwerking tussen HDSR en Balance-APPM zal betrekking hebben op alle percelen waarop wij hebben ingeschreven: Projectmanagement, Projectbeheersing, Omgevingsmanagement, Contractmanagement en Assetmanagement. Wij zijn erg trots op het feit dat HDSR ons op alle percelen de hoogste score heeft toegekend en bij twee percelen zelfs de maximale score.

Over HDSR
HDSR is één van de 21 waterschappen in Nederland en zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. HDSR heeft de komende periode naast de reguliere kerntaken en opgaven ook een aantal grote en complexe projecten voor te bereiden en uit te voeren. Hierbij gaat het onder meer om de versterking van 55 km Noordelijke Lekdijk, versterking en instandhouding van de 100 km regionale waterkeringen en verbetering van de zoetwater aanvoer in het project KWA+. Mooie uitdagingen waar wij graag aan bijdragen!

Aansluitend bij de marktvisie van de waterschappen en het zorgvuldig blijven uitvoeren van zowel de kerntaken als bijzondere opgaven en vraagstukken van het waterschap, verbindt HDSR zich aan partners om daarmee een kwalitatieve flexibele schil rondom de organisatie te creëren.

Contact

De combinatie Balance-APPM ondersteunt met kennisdragers en specialisten de opgaven van het waterschap en draagt bij aan de ontwikkeling van HDSR. Wij hebben veel zin in deze samenwerking, waarin onze kwaliteit om te verbinden en te versterken optimaal tot zijn recht komt. Spreekt onze visie jou aan? En ben jij de expert die wil bijdragen aan de realisatie van projecten en wil je samen met ons Nederland mooier maken? Neem dan contact met ons op via schaik@appm.nl of edgarpeijnenborgh@balance.nl


DEEL DEZE PAGINA