Actueel

Het laatste nieuws van Balance

Blogartikelen over Infrastructuur

'Aanbieders kunnen meer dan het vlees snijden op zondag'

In de aanloop naar de Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur verschijnen op de site van het NIB meerdere keren per week informatieve, humoristische en opiniërende blogartikelen. Deze blog stelt u in staat op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen binnen de bouw, infra en vastgoed.

Artikel
Het eerste artikel dat Balance aanlevert: ‘Aanbieders kunnen meer dan het vlees snijden op zondag’, is geschreven door Jaap Peelen en Anje van der Veen. Het artikel maakt een opvallende vergelijking tussen de ‘goede huisvader’ en aanbieders. Lees het artikel op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw.

Meer weten? 
Vraag Jaap Peelen voor meer informatie over zijn artikel of neem contact op met Ed van der Heijde als u de Nationale Conferentie wilt bijwonen.


Met 30% relatiekorting naar de Nationale Conferentie Beheer & Onderhoud

'Leefbaarheid en bereikbaarheid in een schone en veilige omgeving'

Op 18 maart a.s. sponsort Balance de Nationale Conferentie Beheer & Onderhoud in het NBC te Nieuwegein. Alle belangrijke spelers uit de infrastructuur zijn aanwezig, waaronder gemeenten, provincies, ministeries en waterschappen. Als relatie van Balance mogen we u een korting van 30% op de toegangskaarten aanbieden.

Het programma
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zet dit jaar sterk in op leefbaarheid en bereikbaarheid met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Thema’s als assetmanagement en risicomanagement komen daarom ruimschoots aan bod op het programma. Een greep uit de verdere onderwerpen: Optimaal rendement door risicogestuurd beheren, waterveiligheid en acties voor het beheer en onderhoud van kust en dijken en financiering van infrastructurele projecten. Bekijk hier het gehele programma van het congres.

Aanmelden? 
Wilt u de Nationale Conferentie Beheer & Onderhoud met 30% korting bijwonen? Deel uw interesse dan met Ed van der Heijde, directeur Balance Project Solutions. Wij verzorgen dan uw verdere aanmelding.


Implementatie duurzame warmtenetten bij gemeenten

'Expertise met complexe infra-projecten is goed toepasbaar binnen de energie'

Het belang van duurzame energie- en warmtevoorzieningen in gemeenten groeit. Met expertise uit sectoren als de infrastructuur, gebiedsontwikkeling, water en energie ondersteunen we diverse gemeenten op duurzaamheids- en warmteprojecten.

Duurzaam warmtenet voor Kop van West
Zo werken we in de Kop van West in Purmerend met gemeente Purmerend en het Stadsverwarmingsbedrijf aan een collectief duurzaam warmtenet. Onze rol was het geven van advies op de beste vorm van energievoorziening voor de gemeente. Momenteel helpen we bij het opstellen en naleven van een helder contract zodat de duurzaamheidsambities van alle betrokkenen worden meegenomen.

Hoogezand Sappemeer verwarmen met restwarmte
Gemeente Hoogezand Sappemeer gaat een duurzaam warmtenet neerzetten door met restwarmte van de lokale industrie, haar gebouwen te verwarmen. Wij creëerden een haalbare business case voor deze langdurige energievoorziening en organiseerden de instemming van betrokken partijen. Ook sloten we gunstige leveringscontracten af en richtten een efficiënte projectorganisatie om risico’s beheersbaar te maken.

Meer weten over onze activiteiten binnen de Energie? 
Bekijk onze referenties of mail Sander Aukema voor meer informatie.


Dialoogmanagement: investeringsbesluiten beter onderbouwd

'Het resultaat: meer begrip, nieuwe inzichten en een duidelijk beeld van het effect van een investering'

Organisaties die grote investeringen moeten doen, hebben te maken met complexe afwegingen en besluitvorming. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van analysemethodieken, zoals de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), of van een business case. Deze laten echter de effecten zien in geld. Wat vaak onderbelicht blijft, zijn de kwalitatieve effecten: de softere factoren die je moeilijk kunt inschatten, maar die net zo relevant zijn. Bijvoorbeeld als er technische innovaties met onzekere uitkomsten in het project zitten. Of als de architect een wat controversiëler ontwerp heeft gemaakt dan voorzien. Wat voelen de bewoners van een woonwijk hierbij? Hoe kan een project een stap verder komen richting realisatie?

Els Beukers, consultant Dialoogmanagement, is op 29 januari gepromoveerd op het gebruik van de MKBA in de Nederlandse planning. Als onderdeel van haar onderzoek heeft zij de methodiek Dialoogmanagement ontwikkeld. Stakeholders gaan onder haar leiding met elkaar om tafel, waardoor een project of patstelling van alle kanten wordt belicht en de effecten in beeld komen. Daarmee ontstaat de rust en de ruimte om de verschillende invalshoeken aan elkaar te knopen. Het resultaat: meer begrip, nieuwe inzichten en een duidelijk beeld van het effect van een investering.

Meer weten? 
Bekijk onze aanpak en de training Dialoogmanagement. Of mail Els Beukers voor meer informatie.


DEEL DEZE PAGINA