Actueel

Het laatste nieuws van Balance

Nationaal Trainee Event 2016: “Circular Minds – Building Capital out of Waste”.

“Hoe gaan we van waardeverspilling naar waardebehoud en -opbouw?”

Verandering biedt kansen: trainees als frisse denkers en doeners zien mogelijkheden. Welke rol kunnen zij spelen in de veranderingen in de toekomst? Het Nationaal Trainee Event (NTE) bracht 150 trainees uit zowel de publieke als private sector op vrijdag 18 november bij elkaar om gezamenlijk aan de toekomst van Nederland te werken. Onze Balance trainees waren erbij.

Op deze dag werden de young professionals uitgedaagd na te denken over een actueel thema dat verder gaat dan de eigen organisatie: de circulaire economie. Een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Hoe gaan we van waardeverspilling  naar waardebehoud en –opbouw? Het NTE was gericht op zowel de ontwikkeling van de trainee door middel van het verbeteren van persoonlijke skills rondom idea generation, pitchen en netwerken, als het vinden van innovatieve manieren om met waardeverspilling om te gaan.

Theo Camps, bestuursvoorzitter van Berenschot en Martin Luxemburg, financieel directeur van SMO openden de dag met een korte terugblik naar de eerste stappen van de circulaire economie, en daagde het publiek uit samen verder te kijken.  Als opwarmer werd door middel van een interactieve quiz via de smartphone direct het publiek betrokken om te testen hoe het ervoor staat met de kennis van de circulaire economie bij young professionals.  Vervolgens deelde Eelco Smit, directeur duurzaamheid bij Philips, verschillende manieren waarop de multinational bij kan dragen aan een circulaire economie. De heer Smit kwam met bekende voorbeelden als het aanbieden van een services in plaats van product, zoals het verkopen van licht in plaats van een lamp, of het slim en modulair ontwerpen van producten zodat ze na afschrijving volledig herbruikbaar zijn. Na het inspirerende verhaal van Eelco Smit nam hij deel aan een ronde tafelgesprek met Hildagarde McCarville (CEO van Veolia Nederland), Douwe Jan Joustra (Implement Circular Economy), en Freek van Eijk (Directeur Acceleratio) waarin zij bespraken welke elementen essentieel zijn in een circulaire economie. Conclusie uit dit rondetafelgesprek was dat de juiste condities gecreëerd moeten worden om tot een nieuwe manier van samenwerken te komen. De organisatiestructuur en bredere (wettelijke) context moeten daarbij in het achterhoofd worden gehouden en big data kan daarbij behulpzaam zijn.

Vervolgens werden de trainees aangespoord zich te verdiepen in 4 cases, ingeleid door Van de Bron (energie), Het Groene Brein en Centre for Sustainability (materiaal), Instock (voedsel) en het College ter beoordeling van geneesmiddelen (medicijnen). Voorafgaand deelde Ferdinand Jasper (Adjunct professor Entrepreneurship) zijn visie op het creatieve proces waarin ideeën worden gegenereerd. Hierna kregen de trainees een spoedcursus pitchen, waar ze hun ideeën op een zo aantrekkelijk mogelijke manier leerden presenteren.

Na de werksessie was het tijd voor een interessante presentatie van Marjan Minnesma, directeur van Urgenda en drievoudig nummer 1 in de duurzame top 100 lijst van Trouw. Zij nam het publiek mee in hoe we daadwerkelijk van strategie naar implementatie komen. Minnesma concludeert dat in de toekomst de economie er heel anders uit zal zien, en dat durf cruciaal is om de zaken die daarbinnen niet passen te laten vallen. Tevens stipte ze de urgentie van het klimaatprobleem aan, en de noodzaak om de transitie naar een groenere economie te versnellen. Ze spoorde eenieder in de zaal aan om zich hiervoor in te zetten.

De dag werd afgesloten met vier battles volgens het ‘’Get in the ring’’ concept, waar geselecteerde teams van de 4 cases tegen elkaar streden om het beste idee. Door middel van bevlogen pitches probeerden de teams het publiek en de jury te overtuigen van hun businesscase. Per case kwam er één winnaar naar voren. Balance was goed vertegenwoordigd bij de winnaars; Martijn Kamps met de case over medicijnen en Jorian Bakker met de case over voedsel.

De boodschap van de dag: we moeten inzetten op totaal nieuwe business modellen in plaats van beleid op ‘’slechts’’ duurzaamheid. Alleen dan lukt het de circulaire economie structureel een plaats te geven in onze samenleving. 

Heb je vragen over de afgelopen editie van het Nationaal Trainee Event en de deelname van de Balance trainees? Neem dan contact op met Jorian Bakker.


Hoe cultuur assetmanagement kan maken of breken

“Inzichten uit de praktijk”

Wat heeft assetmanagement met cultuur te maken? De NVDO gaf het kernachtig weer tijdens haar laatste jaarcongres; na de technologische ontwikkelingen zijn nu de organisatievraagstukken aan de orde. Op 30 september jl. vond het seminar “Assetmanagement en Cultuur” plaats. Vier sprekers vanuit verschillende organisaties deelden hun visie. Zij gingen in op zowel de theorie als de praktijk rondom dit thema. Dit resulteerde in een publicatie waarin de uitkomsten van deze middag kernachtig worden besproken.

Lees het volledige artikel of vraag consultant Dieter de Vroomen om toelichting.


Balance en provincie Overijssel zijn partners

"Tezamen gaan wij provincie Overijssel helpen aan een prettige en veilige leefomgeving"

Balance is voor de komende twee jaar (met optie op nog twee jaar) dé partner die de provincie helpt met het inhuren van adviseurs, actief in de fysieke leefomgeving. Op maandag 7 november was de heugelijke ondertekening van de overeenkomsten met alle nieuwe partners. De directeur van provincie Overijssel, Johan Osinga, had de eer om ieder te ontmoeten en succes te wensen. Tijdens de tender bemachtigde Balance van de 15 inschrijvers de 2e plek op kwaliteit en mogen we ons de komende jaren meten aan partijen als RHDHV, het consortium TASK, AT-Osborne & Grondwerk, Witteveen & Bos en Arcadis.
 


Ondertekening Cees Maaskant (directeur Balance) en Johan Osinga (directeur provincie Overijssel)  


Tezamen gaan wij provincie Overijssel helpen aan een prettige en veilige leefomgeving, zowel op het platteland als in de steden. Dat betekent slim bouwen, nieuwe energiebronnen gebruiken, verontreinigingen aanpakken en wateroverlast tegengaan. 

In de huidige economische omstandigheden en door de snelle ontwikkeling van kennis en expertise vindt de ontwikkeling van de flexibele schil in hoog tempo plaats. Ook binnen de provincie Overijssel neemt het aantal externen toe. Volgens het coalitieakkoord vormen zij de flexibele schil rond de vaste kern van maximaal 750 fte. De provincie Overijssel heeft een ontwikkeling ingezet die leidt tot de inrichting van een regie-organisatie rondom kerntaken. Hierdoor neemt de vraag naar tijdelijke deskundigheid toe. Deze behoefte was in het verleden gelimiteerd tot het vervullen van expertise die 'in huis' niet voor handen was, dan wel om piekbehoeften af te kunnen dekken. De toekomst definieert zich door een permanente behoefte aan tijdelijke deskundigen als permanente substantiële aanvulling van het bestand van vaste medewerkers.

Heb je altijd al eens mooie opdrachten willen uitvoeren voor de provincie Overijssel neem dan gerust contact op met Rikkert van der Veer.


DEEL DEZE PAGINA