Actueel

Het laatste nieuws van Balance

ISO-certificatie voor assetmanagement

Is certificeren echt nodig?

Onder invloed van nieuwe contractvormen veranderen aannemers van grote bouw- en infraprojecten hun “projectdenken” in “procesdenken”. De traditionele verdienmodellen zien er heel anders uit en al in de ontwerp- bouw- en beheerfase moet rekening worden gehouden met prestaties, risico’s en kosten over de gehele levenscyclus. Assetmanagement helpt om in elke levensfase van het project op een gestructureerde manier informatie te genereren en besluiten te nemen.

Voor deze besturingsfilosofie is inmiddels ook een NEN-ISO-norm verschenen. Dieter de Vroomen, consultant bij Balance, geeft zijn mening over het nut en de noodzaak van certificering in zijn column. ‘Assetmanagement, alweer certificeren?’

Meer weten? Mail Dieter de Vroomen.


Universiteit in UK doet beroep op Nederlandse duurzaamheidservaring

Balance geeft Universiteit van Surrey advies

De universiteit van Surrey heeft een ambitieus plan om het energieverbruik van haar panden te verlagen. Een belangrijke stap hierin is het vervangen van de huidige conventionele en decentrale energievoorziening, door een duurzame centrale energie-installatie. Hiervoor wil ze gebruik maken van de ervaring die Nederland heeft op het gebied van duurzaamheid.

Balance gaat samen met Alpheon Energy Ltd. het huidige vastgoed in kaart brengen en de energiestromen modelleren. Op basis hiervan worden enkele duurzame energievoorzieningen in concept ontworpen en doorgerekend. Hieronder valt ook het distributienet, het aansluiten van het bestaande en toekomstige vastgoed en het verlagen van het energieverbruik van het huidige vastgoed. 
 
Samen kijken we naar de beste oplossing, die via een tender op de Engelse markt wordt gezet. We zien hierin een unieke kans om de lessons learned uit de Nederlandse markt te exporteren naar Engeland. 
 
Meer weten?
Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Harold Maasen.

 


Balance business partner IPMA jaarcongres

Betere projecten voor een betere wereld

18 november a.s. vindt het IPMA-NL jaarcongres plaats onder de titel ‘Verbinden: de projectmanager voorbij?’. Met dit thema wordt de projectmanagementrol kritisch onder de loep genomen. Is de projectmanager onmisbaar? Of komt daar verandering in onder invloed van de toenemende complexiteit binnen projecten? 

"Het thema is niet nieuw, maar het ambitieniveau waarop het gebracht wordt, zeer zeker wel”, aldus Marco Buijnsters, IPMA bestuurslid en consultant bij Balance. De missie van IPMA is dat projecten niet alleen technisch en economisch verantwoord zijn, maar ook sociaal duurzaam. 
Balance is business partner van het jaarcongres en specifiek de IPMA Project Excellence Award. Via deze award worden excellent gemanagede projecten binnen de ICT- infra- en overheidsprojecten in het zonnetje gezet. Balance ondersteunt zowel de Nederlandse als internationale Award: als kennispartner  en door de inzet van onze medewerkers.
 
Wil je bij het congres aanwezig zijn? Meld je hier aan. 


DEEL DEZE PAGINA