Actueel

Het laatste nieuws van Balance

Nieuwe inzichten in planvormingsfase via Dialoogmanagement

'Meer begrip dankzij dialoogmanagement'

Organisaties die grote investeringen moeten doen, hebben te maken met complexe afwegingen en besluitvorming. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van analysemethodieken zoals de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) of een business case. Deze laten echter de effecten zien in geld. Wat vaak onderbelicht blijft, zijn de kwalitatieve effecten: de softere factoren die je moeilijk kunt inschatten, maar die net zo relevant zijn.

Consultant MKBA en Dialoogmanagement Els Beukers heeft de methodiek Dialoogmanagement ontwikkeld. Stakeholders gaan onder haar leiding met elkaar om tafel, waardoor een project of een patstelling, van alle kanten wordt belicht en effecten in beeld komen. Daarmee ontstaat de rust en de ruimte om de verschillende invalshoeken aan elkaar te knopen. Het resultaat: meer begrip, nieuwe inzichten of een aanpassing van het plan.

Meer weten? 

Lees hier alles over dialoogmanagement of stel een vraag aan Els Beukers. Professionals kunnen bij Balance  ook een trainingsprogramma dialoogmanagement volgen.


Nieuwe inzichten in SROI

'Vijf belangrijke inzichten omtrent SROI bij aanbestedingen'

Social Return On Investment: het is een onderwerp waar menig aannemer diep van moet zuchten. En dat terwijl de overheid met de SROI-regeling een goed doel voor ogen heeft, namelijk het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De hamvraag voor veel aannemers: hoe zorg je ervoor dat SROI óók voor de organisatie een kans vormt?

Om de kansen van SROI inzichtelijk te maken voor bedrijven, organiseerde Balance een kennisbijeenkomst over dit onderwerp. De bijeenkomst bracht nieuwe inzichten op dit thema. Zo kwam aan het licht dat het opleiden van medewerkers ook onder SROI valt. En dat het belangrijk is om als organisatie een brede scope te houden. Verder gaf Tender Support expert Jaap Peelen diverse tips om SROI in te zetten bij aanbestedingen. “Door hierin onderscheidend te zijn, kun je als bedrijf makkelijker een aanbesteding winnen”, zo vertelt hij. Alle inzichten van de bijeenkomst zijn samengevat in het rapport ‘SROI bij aanbestedingen’.

Meer weten over SROI bij aanbestedingen? 
Neem contact op met Tender Support experts Jaap Peelen of Udo Veenstra.

 


DEEL DEZE PAGINA