Actueel

Het laatste nieuws van Balance

Project Shaping: de aanpak om verduurzaming een boost te geven

Grootschalige energietransities implementeren? Neem hindernissen weg met Project Shaping

29 september jl. heeft Balance in samenwerking met ESCo Netwerk een bijeenkomst georganiseerd over hoe de decentrale overheid grootschalige energietransities kan initiëren en uitrollen. Aanwezig waren medewerkers van decentrale overheden (gemeenten) en vastgoedeigenaren uit de (semi) publieke sector.

“Tijdens de bijeenkomst heb ik handvatten gekregen om verduurzaming op een andere manier vorm te geven. De systematische aanpak van Project Shaping, waarin cruciale succesfactoren ingebed zijn, maakt dat we het verduurzamen van ons vastgoed kunnen versnellen”, deelt één van de aanwezige deelnemers.

In hun presentatie vertelden Harold Maasen en Sander Aukema onder meer dat Project Shaping ervoor zorgt dat eventuele belemmeringen die de daadwerkelijke realisatie van duurzaamheidsprojecten in de weg staan, in een vroeg stadium kunnen worden weggenomen.

Nieuwsgierig?
Wil je meer weten over Project Shaping? Neem contact op met Harold Maasen of Sander Aukema


Gemeente Hoogezand-Sappemeer gaat fossiele brandstof terugdringen

Een belangrijke stap richting duurzaamheid voor gemeente en waterbedrijf

Warmtenet heeft een belangrijke stap in de besparing van fossiele brandstof en het terugbrengen van CO2-emissie genomen. Om deze duurzame doelstellingen te bereiken, hebben gemeente Hoogezand-Sappemeer en waterbedrijf Groningen op woensdag 7 oktober jl. een leveringsovereenkomst getekend. Wim Voogd, business consultant Duurzame energie, heeft de totstandkoming van de leveringsovereenkomst tussen de gemeente en het waterbedrijf begeleid. 

Meer weten?
Wil je meer weten over de getekende leveringsovereenkomst? Lees hier het gehele artikel op de website van gemeente Hoogezand-Sappemeer. Of neem contact op met Wim Voogd, business consultant Duurzame energie voor een vrijblijvende kennismaking. 

 


Project Noordwaard: oplevering en overdracht kan voortaan in één dag

Alle vakjes groen voor Noordwaard

Het is nu mogelijk om de oplevering en overdracht van een groot en complex bouwproject in één dag af te ronden. Frank Postma, projectconsultant bij Balance, ontwikkelde hiervoor samen met Rob van Kouwen, van Multividuals, het Bewust Expliciet Samenwerken Traject (BEST). De basis voor deze werkwijze is een speciale tool om drie cruciale partijen – de opdrachtgever, markt en beheerder - bij elkaar te brengen. Zo vallen er geen gaten tijdens het bouwproces en hoeft de oplevering en overdacht niet maanden langer te duren dan nodig is.

“Het gebeurt regelmatig dat stukken worden vergeten en handleidingen en veiligheidsdossiers incompleet zijn”, vertelt Frank Postma. Om dit te voorkomen is ook bij Noordwaard het Bewust Expliciet Samenwerken Traject uitgevoerd. “Door het systematisch vullen en bijhouden van een elektronisch overdrachtsdossier voorkom je die problemen in de eindfase en worden veel kosten en tijd bespaard”, leggen Van Kouwen en Postma uit.

Voor zo’n project als de ontpoldering van Noordwaard komen er waslijsten aan handleidingen, technische specificaties, tekeningen en areaalgegevens tevoorschijn. Door te werken met kleuren en de lijsten elke twee weken gezamenlijk te bespreken, is in één oogopslag te zien welke acties nog ondernomen moeten worden. “Zodra een vakje donkergroen is, hoeft niemand meer naar dat aspect te kijken en is voor dat onderdeel alles afgerond. Opleveren en overdragen op één dag lukt als alle vakjes groen zijn”, concludeert Postma.

Nieuwsgierig?
Wil je meer weten over de werkmethode BEST die ingezet is bij de ontpoldering van Noordwaard? Lees het gehele artikel uit Cobouw. Of neem vrijblijvend contact op met Frank Postma voor een informele kennismaking. 

 


Technische expertise voor waterschappen

Raamcontract voor de derde keer op rij

Afgelopen maand heeft Balance het raamcontract met de waterschappen Schieland en de Krimpenwaard, Delfland en Rijnland voor de derde keer op rij gegund gekregen. Dit keer zal Balance samen met adviesbureau RPS en Project Profession de waterschappen voorzien van technisch personeel, waaronder IPM-rolhouders en adviseurs.

Van alle inschrijvingen heeft Balance de hoogste score behaald op het aspect kwaliteit. Ons plan van aanpak werd zowel op de onderdelen personeel, leverbetrouwbaarheid als accountmanagement maximaal beoordeeld met een cijfer 10. We zijn erg trots op dit resultaat!

Meer weten over onze samenwerking met de waterschappen? Mail business manager Edgar Peijnenborgh voor meer informatie


DEEL DEZE PAGINA