Actueel

Het laatste nieuws van Balance

Nederland in transitie: #vangaslos

“Hoe gaan we dan verwarmen en koken?”

Het grootste deel van de Nederlandse huizen en gebouwen is op dit moment aangesloten op het gasnet. Onze overheid heeft in samenspraak met Europa bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Aardgas heeft ons veel gebracht maar is een fossiele brandstof en niet duurzaam, Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we daarom nadenken over andere mogelijkheden.

Balance & energie

Ook Balance is druk bezig om samen met haar opdrachtgevers deze ambities vorm te geven. Als onafhankelijke partij denken we samen met alle betrokken partijen graag mee om deze torenhoge, maar ook noodzakelijke ambities te realiseren. Ons advies: stel het niet langer meer uit maar begin nu. Vertaal kansen in mogelijkheden en sluit oplossingen niet uit. We ondersteunen burgers, bedrijven en overheden in deze noodzakelijke verandering. Door inzicht te bieden in wat allemaal wel kan. Veranderen is een uitdaging, maar dat maakt het juist leuk.

We willen vooruit! 

Welke alternatieven zijn er voor aardgas? Hoe u zelf een bijdraagt kunt leveren om vooruit te gaan leest u op wonenzonderaardgas.nl. Een mooi initiatief waarmee bewustwording en noodzaak van onze duurzaamheidsambities duidelijk naar voren komen.


Balance krijgt rondleiding bij Liander

“Duurzaamheid is een visie die alsmaar belangrijker wordt.”

Op 20 januari kreeg Balance een rondleiding door het nieuwe pand van Liander in Duiven. Een gebouw dat volledig binnen het thema van ‘circulariteit’ is gebouwd. Zo bekleden pallets de voorgevel en is oude werkkleding gebruikt ter isolatie. Alle materialen zijn hergebruikt.

Ook voor de toekomst is rekening gehouden met verschillende behoeften van het bedrijf. Indien grondstoffen overbodig worden of duurzamere alternatieven worden gevonden kan het gebouw per onderdeel worden ontmanteld.

Balance is druk bezig om samen met haar opdrachtgevers de duurzaamheidsambities vorm te geven. Het bezoek aan Liander was aanvullend een mooie kans om inspiratie op te doen en te leren van deze denkwijzeaadplegen. 


Kennisbijeenkomst: Toepassen van IPM op decentraal niveau

“Praktijkexperts delen IPM ervaringen”

Woensdag 15 februari aanstaande organiseert Balance in samenwerking met PPS Nederland, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat een kennisbijeenkomst Integraal Project Management (IPM) voor decentrale overheden. Praktijkexperts uit zowel de publieke en private sector zullen aanwezig zijn om hun kennis en ervaringen omtrent IPM te delen.

IPM moet er voor zorgen dat projecten efficiënter en uniformer worden ingericht en uitgevoerd. Dat klinkt logisch maar toch hebben veel regionale overheidsorganisaties vragen zoals: Hoe pas je IPM toe op kleinere regionale projecten? Hoe vul ik mijn rol hierbij het beste in? Hoe bundel je verschillende maatregelen tot programma’s? Hoe bewaak je de scope tijdens de uitvoering? En hoe ‘integraal’ doen we nu eigenlijk aan projectbeheersing?

Wilt u antwoord op deze vragen of meer weten over IPM? Bekijk het volledige programma en meld u aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met business consultant integrale projectbeheersing, Rob Jongkind.


ESCo/PPS Praktijkdag met Balance groot succes

“Balance lanceert nieuwe app: Riskchallenger”

Tijdens de ESCo/ PPS Praktijkdag in december organiseerde Balance drie workshops: ‘Het plezier van goed risicomanagement’ door Harry Steenwijk, waarin de startup van Balance (RiskChallenger) werd geïntroduceerd, 'Duurzaamheidsambities waarmaken met assetmanagement’ was de tweede workshop en werd geleid door Dieter de Vroomen die onlangs een blog over dit onderwerp publiceerde en de derde workshop betrof het onderwerp 'Procesversnellers' door Els Beukers, Koen Raats en Sander Berkhout. 

Het plezier van goed Risicomanagement

In bijna elk bedrijf – met name bedrijven die op projectbasis werken – komt het vaak aan bod: de plezier factor bij risicomanagement. De mate van succes kan significant worden beïnvloed wanneer de risico’s écht worden doorleefd. Het proces om risico’s te vermijden in de meeste organisaties zijn niet leuk: de meeste risicosessies zijn langdradig en buitengewoon saai. Toch zijn er vaak enorm uitgebreide spreadsheets aanwezig. Op deze wijze wordt risicomanagement vaak gebruikt om keuzes te verantwoorden in plaats van te maken. Om dit proces leuker te maken heeft Balance een app ontwikkeld: de RiskChallenger.

Dit is een interactieve app die risicomanagement plezierig maakt en waarmee je in een oogopslag kunt zien waar zich de grootste ‘dreigingen’ bevinden. Het laatstgenoemde door de zogenaamde heatmap, een matrix met bolletjes met een innovatief karakter, waarin risico’s kunnen worden ingevoerd. Iedereen die betrokken is bij het project tijdens een risicosessie kan daarnaast via zijn of haar smartphone meestemmen op de mogelijkheid dat zich een vooraf bepaald risico voordoet. Hierbij worden alle stemmen één keer geteld, en weergegeven in de heatmap. In de heatmap is direct te zien welke risico’s aandacht behoeven. De heatmap geeft daarnaast ook aan wat de eventuele schade is wanneer een risico zich voordoet.

Wilt u op de hoogte blijven van de RiskChallenger? Meld je nu aan op www.riskchallenger.nl

RiskChallenger

Duurzaamheidsambities waarmaken met assetmanagement

Dieter de Vroomen sprak over verduurzaming. Veel bedrijven willen namelijk verduurzamen, maar het komt vaak op de lange termijn te staan. Zo is het meer een ambitie dan een concreet plan terwijl vaak de acties die nu ondernomen worden de winstgevendheid in de toekomst kunnen bevorderen.

Om de duurzaamheidsambities een eersterangs plek te geven, moet de formulering ervan vanuit het strategisch management komen met stevig en daadkrachtig leiderschap. Voor publieke instellingen, provincies, steden en dergelijke is dit vaak moeilijker daar het beleid om de vier jaar drastisch kan veranderen; een coalitie heeft immers een zittingstermijn van vier jaar. Hiermee kunnen andere belangen voorrang krijgen.

Lees meer over dit onderwerp.

Procesversnellers

Balance heeft veel ervaring met het aanjagen van processen om ambities, visies en ideeën voor energievraagstukken om te vormen naar te realiseren projecten en succesvolle resultaten. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan doordat we onze procesversnellers inzetten. Dat zijn intensieve dialogen om partijen te verbinden, samenwerking te smeden, risico’s en kansen te doorgronden en financiering te verantwoorden. Deze procesversnellers luisteren naar de namen Kansensessie, Scenarioworkshop, Effectenarena, HEAT, PICO kansenkaart, Interpretatiescan, RiskChallenger en De weg van het geld. Onze procesversnellers zijn interactief, leuk én concreet, zodat we gezamenlijk de volgende stap kunnen zetten. In de workshop hebben de deelnemers met onze procesversnellers kennisgemaakt.

Tijdens de workshop werd aan het publiek gevraagd welk proces zij graag versneld wilden zien. Hier kwamen interessante antwoorden op terug, zoals het versnellen van het aanbestedingsproces, de energietransitie en de participatie van burgers. Na een introductie van alle procesversnellers van Balance werden kaarten uitgedeeld met op elk kaartje een beknopte uitleg van een van de (bovenstaande) procesversnellers. Groepen konden aan de hand van een specifieke casus de kaarten met procesversnellers op een passende volgorde leggen. Dit maakte het tot een interactieve workshop waarbij een inkijkje gegeven werd in de veelzijdige mogelijkheden van de procesversnellers. 

 


DEEL DEZE PAGINA