Actueel

Het laatste nieuws van Balance

Het Balance Traineeship is van start gegaan

“Als trainee leer je alles over de inhoud van projectmanagement”

Vorige week trapten de trainees hun traineeship af met een weekend in de Ardennen en dit leverde prachtige plaatjes op. Maar wat houdt het Balance Traineeship Advies + Projecten precies in?

Het Balance Traineeship biedt een selecte groep van young professionals de kans om een brede werkervaring op te doen. Via het traineeship wordt in twee jaar tijd de kennis die is opgedaan tijdens de studie, aangevuld: met uitgebreide praktijkervaring, coaching op persoonlijke competenties, groepsreflectie en een intensief opleidingstraject. De adviesvaardigheden van de trainees worden aangescherpt en er wordt een diepgaand inzicht in de wereld van aansprekende projecten voorgeschoteld. Om dit alles te bewerkstelligen wordt er samengewerkt met gerenommeerde kennispartners en opdrachtgevers. Als trainee leer je alles over de inhoud van projectmanagement, de verbanden tussen de disciplines en de competenties die nodig zijn om de juiste adviezen te geven.

Meer weten? 

Op de website is alle informatie omtrent het Balance Traineeship te vinden. Daarnaast denken onze trainees ook graag mee over vraagstukken of innovaties in uw organisatie. Lees meer over deze mogelijkheden omtrent ‘Advies in één dag’.

 


Publicatie: 3 redenen om het woord faciliteren niet meer te gebruiken.

“Met ‘faciliteren’ lijkt vrijwel alles mogelijk en oplosbaar”

Het woord faciliteren wordt te pas en te onpas in de mond genomen. Tegenwoordig zijn er wel zeventig betekenissen te vinden die het woord duiden. En dat terwijl het woord ‘faciliteren’ nou juist komt van het Latijnse Facilior, wat ‘gemakkelijker maken’ betekent. De essentie van het faciliteren gaat daarmee verloren. Dit leidt vaak tot onduidelijkheid binnen projecten, waarbij er verkeerde verwachtingen kunnen ontstaan over het werk van de facilitator. We moeten dus stoppen met het gebruiken van het woord faciliteren. Nog niet overtuigd? Koen Raats geeft in zijn column nog twee andere redenen waarom we er mee moeten stoppen.


Aan de slag met Metrics om aanbestedingen te winnen

“Scoren op kwaliteit, door inzicht in prestaties”

Om aanbestedingen te winnen, wordt het steeds belangrijker om aan te tonen dat een inschrijver ook expert is. Experts herken je aan het gebruik van dominante informatie, meetgegevens en verifieerbare prestatie informatie (Metrics). Met Metrics toont een expert op eenvoudige en transparante wijze zijn prestaties aan.

Uitdagingen met  Metrics
In de praktijk blijkt dat de beschikbaarheid en het beheer van (de juiste) Metrics de achilleshiel van veel organisaties is. Onderstaande worstelingen met Metrics komen vaak terug in de praktijk:

  • Hoe bepaal ik welke Metrics voor mijn organisatie van belang zijn?
  • Op welke wijze komen Metrics tot stand en hoe geef ik dit vorm in mijn organisatie?
  • Hoe zorg ik voor een adequaat beheer van Metrics in plaats van de huidige wildgroei aan registraties?
  • Hoe zorg ik voor een minder tijdrovend proces voor registratie en gebruik van Metrics?


Nut en Noodzaak van Metrics
Bij EMVI-inschrijvingen behaalt een inschrijver door het gebruik van Metrics concurrentievoordelen, aangezien het onderscheidend vermogen concreet en expliciet wordt gemaakt. Metrics zijn bij Best Value-inschrijvingen zelfs onmisbaar, omdat met Metrics de expertrol en het aantoonbaar kunnen presteren, ook concreet onderbouwd wordt.

Aan de slag met Metrics
MyMetrics.nl en Balance voorzien een training waarin u interactief leert om voor uw organisatie de belangrijkste Metrics in kaart te brengen en te verwerken in de Metrics-software. Na het volgen van deze training bent u in staat om voor uw organisatie te bepalen welke Metrics belangrijk zijn, kunt u deze registreren in de Metrics-software en vervolgens raadplegen voor toekomstig gebruik. De belangrijkste deliverables van de training betreffen:

  • Toelichting op achtergronden, praktijkuitdagingen, do’s en don’ts met betrekking tot Metrics;
  • Demo/gebruikerstraining van Metrics-software;
  • 3 maanden gratis gebruik Metrics-software;
  • Vervolgafspraak inrichting Metrics binnen uw organisatie met A+ gecertificeerd Best Value adviseur;


De training wordt in het najaar van 2017 op drie locaties verzorgd. Kosten van de training (inclusief gratis gebruik software voor 3 maanden & vervolgafspraak met A+ gecertificeerd Best Value adviseur) bedragen € 395,-  p.p.

  • Trainingsmiddag 19/10             Eindhoven (13:30-16:30)
  • Trainingsmiddag 26/10             Veenendaal (13:30-16:30)

 


Herkent u dit en bent u benieuwd naar de verbetermogelijkheden? MyMetrics voorziet in een werkwijze en tooling om Metrics op een efficiënte en effectieve wijze te genereren, registreren en beheren. Met MyMetrics beschikt u over een centrale en uniforme registratie van Metrics. Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Gertjan ter Heurne 06-53637139 / gterheurne@mymetrics.nl

Jaap Peelen 06-52476122 / jaappeelen@balance.nl

 


11 oktober: Inspiratiedag Best Value Europe

“Kom, inspireer en laat je inspireren!”

Op woensdag 11 oktober zal de 3e inspiratiedag van Best Value Europe plaatsvinden. Dit jaar zullen er rondom het thema ’Duurzaam Best Value’ inspirerende sessies, workshops en praktijkcases op het programma staan. Ook dit jaar zullen we vanuit Balance een bijdrage leveren aan het programma en de invulling van deze middag.

Zo zullen we een inhoudelijke sessie verzorgen waarbij we ‘Adaptive Leadership en Best Value’ onder de aandacht brengen, is er de mogelijkheid om kennis te maken met onze start-up RiskChallenger en zullen we onze vernieuwde opleidingen presenteren. 

Voor wie?
Interessant voor professionals in zorg, onderwijs, duurzaamheid, projectmanagers, risicomangers, HR-managers, inkoopmanagers, bidmanagers, salesmanagers, leiders.

Tickets: De ticketprijs is €195,- p.p. exclusief btw, meld u zich aan met 4 personen of meer, dan betaald u slechts €150,- p.p. exclusief btw.
Tijd & locatie: Canon Nederland NV. Brabantlaan 2, 5216 TV 's Hertogenbosch

Klik hier voor het aanmelden of meer informatie.

Meer weten over de bijdrage van Balance tijdens Best Value Europe? Neem dan gerust contact op met Jaap Peelen

 


Kennisbijeenkomst: Inzet van Integraal Projectmanagement voor kleinere (onderhouds)projecten

“ Het werken met IPM vraagt verandering in houding en gedrag.”

Uit de praktijk is gebleken, dat IPM naast de grote aanlegprojecten, ook grote voordelen (in kwaliteit en kosten) oplevert bij de uitvoering van kleinere aanleg en onderhoudsprojecten. Belangrijke voorwaarde is wel om de projectopgave goed te organiseren bijvoorbeeld door meerdere kleinere soortgelijke projecten samen te brengen in clusters en programma’s.

De vraag is, wat is nu de beste manier van bundelen? En kun je in de programmering van (lopende) (onderhouds)projecten rekening houden met clustering en een efficiënte uitvoering daarvan? Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Het werken met IPM vraagt verandering in houding en gedrag. Welke vaardigheden en rollen vraagt het van mensen in het IPM-team? En hoe ontwikkel je dergelijke vaardigheden en vul je de rol zo goed mogelijk in?

N.a.v. het succesvolle IPM-kennissessie bij Waterschap Aa en Maas van 15 februari jl. organiseert PPS Netwerk Nederland op 8 juni 2017 (14.00-17.00) bij Provincie Utrecht (Restaurant Provincie Utrecht) een tweede kennissessie voor decentrale overheden (waterschappen, gemeenten, provincies) die ingaat op de professionalisering van het projectmanagement. De hoofvragen hierbij zijn:

- Hoe via IPM kleinere projecten efficiënt bundelen tot clusters en programma's?
- Hoe zorgen zachte vaardigheden voor harde resultaten en hoe ontwikkel ik deze?

Praat mee op 8 juni en meld u tijdig aan. Heeft u vragen over de bijeenkomst of de samenwerking van Balance met PPS netwerk? Neem dan contact op met Rob Jongkind of Saskia Vuurens.

 


DEEL DEZE PAGINA