Artikel

Geïntegreerde contracten vanuit og-perspectief: ‘we kunnen zoveel beter…’

12 december 2019

Onze collega’s Roy Ter Welle en Hessel Rood hebben eerder in de Cobouw hun licht laten schijnen over de worsteling van opdrachtnemers met kwaliteitsborging en de toepassing van systems engineering bij geïntegreerde contracten (“De worsteling met kwaliteitsborging en systems engineering op geïntegreerde contracten”). Ook opdrachtgevers worstelen nog steeds, maar dan op een aantal andere vlakken.

De klacht dat geïntegreerde contracten zorgen voor ‘papieren tijgers’ tijdens de uitvoering is al bijna net zo oud als de UAV-gc zelf. Die klacht lijkt een terugkerend fenomeen in projecten. Ook de voorbeelden van projecten die op teleurstellingen zijn uitgelopen bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn legio. Waarom is dit zo en wat gaat er mis? Dat geïntegreerde contractvormen niet het ‘ei van Columbus’ zijn moge duidelijk zijn, maar het is wel een contractvorm die zeer goed bruikbaar en werkbaar is in diverse type projecten. Dit hoeven zeker niet alleen hele grote of complexe projecten te zijn. UAV-gc is ook goed toepasbaar bij eenvoudigere en kleine projecten.

In onze praktijk zien wij verschillende terugkerende oorzaken waarbij het probleem én de sleutel om het op te lossen bij de opdrachtgever ligt. In dit artikel benoemen we drie oorzaken. In een reeks van drie artikelen wordt elke oorzaak nader beschouwd en geven we concrete tips aan opdrachtgevers.

1. Proportioneel vs. beheersbaar

Een van de oorzaken is dat het lastig is voor opdrachtgevers om contracten op te stellen die proportioneel zijn voor de opdrachtnemer en beheersbaar voor de opdrachtgever. De papieren tijger die ontstaat na gunning is al ruim voor die tijd verwekt tijdens de contractvoorbereiding. Opdrachtnemers raken gefrustreerd van de hoeveelheid papier dat moet worden geproduceerd. Eisen moeten immers allemaal worden aangetoond en gevraagde documenten moeten allemaal worden geproduceerd. In de praktijk raken zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verstrikt in een papieren web waarbij het projectdoel allang niet meer centraal staat. UAV-gc is geen ‘papieren tijger’, dat maken opdrachtgevers ervan! En dat kan zeker anders…..

2. Helder én logisch

Een volgend punt is dat contracten inhoudelijk lang niet altijd helder of logisch zijn. Dat een contract een consistente lijn dient te bevatten van een abstract projectdoel naar een set aan uitgewerkte proces- en producteisen zal vermoedelijk niemand tegenspreken. Toch is deze logische lijn wat geregeld ontbreekt of waarvan niet duidelijk is dat deze bestaat. Daarbij worden contracten dan ook nog volgestopt met een stapel bijlagen waarvan de status niet duidelijk is beschreven. Hoe dient een opdrachtnemer te weten dat die ene bijlage tot op de letter opgevolgd moest worden en die andere losjes geïnterpreteerd mag worden? Hoe weet de opdrachtnemer dat de opdrachtgever projectdoelen heeft die niet in een contract staan verwoord? Een helder en logisch contract helpt zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

3. Vertrouwen

Tot slot constateren wij geregeld dat er door opdrachtgevers met een ongezond wantrouwen richting opdrachtnemers wordt gestart met een project. Er is een gezellige project startup geweest maar van écht vertrouwen is geen sprake. Dit kan in een project grote gevolgen hebben. Door het wantrouwen deelt de opdrachtgever niet zijn zorgen met de opdrachtnemer en vice versa. Terwijl van diezelfde opdrachtnemer wel wordt verwacht dat deze de opdrachtgever volledig ‘ontzorgt’. De opdrachtnemer maakt vervolgens niet waar wat de opdrachtgever had verwacht en de opdrachtgever voelt zich daardoor weer gesterkt in zijn wantrouwen. Een vicieuze cirkel is ontstaan. Een paar simpele samenwerkingsprincipes kunnen er voor zorgen dat men elkaar beter begrijpt en dat komt de samenwerking en het projectdoel enorm ten goede!

Een helder en logisch contract

Hoe nu verder?

Het toepassen van geïntegreerde contractvormen moet niet worden gezien als een trucje. Het vergt een andere denkwijze van en de juiste voorbereiding door opdrachtgevers. Graag nemen we jullie mee in deze reeks van artikelen om met duidelijke en concrete tips een positieve verandering in te zetten!

Wil je meer lezen over contractmanagement? Bekijk ons overzicht

Geschreven door:

Dennis de Raat

Dennis de Raat

Consultant Contract-management bij Balance

Jeroen Mathyssen

Jeroen Mathyssen

Consultant Contract-management bij Balance

Gepubliceerd in de Cobouw in november 2018: Bekijk hier

licht

Filter per blog categorie

Alle blogs
Projectmanagement
Integrale projectbeheersing
Omgevingsmanagement

Centrale overheid
Contractmanagement
Assetmanagement
Gebiedsontwikkeling

Tendersupport
Energietransitie
Subsidies
Aannemerij

Energie
Decentrale overheid
Waterschappen
Private sector

Mock-up 10 geboden

Verbeter uav-gc contracten met onze 10 geboden

Een goede samenwerking leidt tot een beter eindresultaat

Begin met typen en druk op enter om te zoeken