Blog

Precarioheffing als inspiratie voor asset manager

Vitens roept haar aandeelhouders op om geen precario te heffen over het geleverde drinkwater. Vanuit asset management bezien is dat een aansprekend voorbeeld van verbeteren op het hoogste niveau. 

Bedrijfsvoering blijven verbeteren

Met asset management behaal je de organisatiedoelen tegen de laagst mogelijke kosten en risico's. Dat is een vak apart, het vergt inzicht in bedrijfsdata, geavanceerde software en specifieke bedrijfsprocessen voor continue verbeteringen. Daarom kan Vitens elke dag drinkwater leveren van de hoogste kwaliteit voor een euro per kubieke meter. "Deze prijs is de reflectie van de integrale bedrijfsvoering, inclusief de herinvesteringen in de infrastructuur en een gezond financieel beleid", aldus ceo Lieve Declercq in haar column (FD, 13 februari 2016). 

Asset manager inspireert

Een goede asset manager neemt alleen opdrachten aan die hij kan uitvoeren. Hij gaat aan tafel met de eigenaar en voert gesprekken over realistische scenario's die bij hun doelen horen. Deze drukt hij uit in kosten en risico's, waar de eigenaar dan een keuze in kan maken.

In dit gesprek komen twee werelden bij elkaar: de ratio van de asset manager en de soms wat minder rationele ambities van de eigenaar. En beide gesprekspartners kunnen door ieders zienswijze veel van elkaar leren en elkaar inspireren.

Precario en asset management

De asset manager gaat niet alleen slim om met de eigen bedrijfsmiddelen, maar moet ook oog hebben voor de context waarin hij moet handelen. Over sommige zaken heeft hij formeel niets te zeggen, terwijl die wel van invloed zijn voor een goede taakvervulling. 

Zie hier het voorbeeld van de precarioheffing. Het is in technische zin een uitvoerbare opdracht, maar het vertroebelt het uitoefenen van de drinkwatertaak. Misschien is het zelfs kostprijsverhogend door het meeliften op de drinkwaternota, zoals inning, verrekeningen en niet in de laatste plaats de vragen van de consumenten. 

Door de bril van de asset manager bekeken is het dus terecht dat Vitens dit aan de kaak stelt. Opmerkelijk is wel dat het debat inmiddels publiek gevoerd wordt, kennelijk is het tijdens het gesprek aan tafel niet gelukt. De column geeft een interessant doorkijkje.

Door: Dieter de Vroomen, Consultant assetmanagement bij Balance – Advies, Projecten, Interim

Begin met typen en druk op enter om te zoeken