Blog

Duurzaamheidsambities waarmaken met assetmanagement

Hoewel de duurzaamheidsvisie van organisaties goed past bij het beeld dat zij willen uitstralen, blijft het vaak bij ambitieuze plannen. Van visie naar realisatie blijft lastig, maar door het te koppelen aan de reguliere bedrijfsvoering wordt dat gemakkelijker. Hierbij een aantal handvatten uit een korte verkenning.

Duurzaamheid zit op de tweede rang
Duurzaamheidsvisies zijn vaak ambitieus en ver in de toekomst gepland. Ambities als ‘CO2-neutraal worden’ of ‘met aandacht voor de leefomgeving handelen’ klinken aantrekkelijk, maar ga ze maar eens uitvoeren. De praktijk is weerbarstig. ‘We doen het altijd zo’ en ‘ik heb nu geen tijd’ klinken wellicht bekend. Het primaire proces en urgente zaken gaan altijd voor. Duurzaamheid blijft hierdoor op de tweede rang zitten.

Dit beeld wordt bevestigd tijdens de eerste studiemiddag (het onderzoek loopt nog) die Balance en PPS Netwerk Nederland onlangs organiseerden met enkele provincies, gemeenten, waterschappen en vastgoedeigenaren. We onderzochten de stelling ‘een duurzaamheidsvisie is te behalen door deze op te nemen in de reguliere bedrijfsvoering’.

Stimulerend en belemmerend
De deelnemers van deze interactieve sessie gaven aan dat de duurzaamheidambities op strategisch niveau geformuleerd moeten worden, stevig leiderschap is echter binnen de organisatie van groot belang. Stimulerende factoren zijn kennis van best practices of een externe urgentie, zoals nationale afspraken of zelfs wetgeving.

Belemmerende factoren zijn onder meer dat besturen slechts een zittingstermijn van 4 jaar hebben en andere ambities daardoor gemakkelijk voorrang krijgen. Maatregelen die je vandaag treft, hebben doorgaans pas na vele jaren effect op duurzaamheid. Daarnaast werd aangegeven dat cultuuraspecten (‘dat doen we altijd zo’), denken in kosten in plaats van kwaliteit, alsmede bestaande regelgeving de voortgang flink kunnen remmen.

Concretisering van ambities
De duurzaamheidambities langs de lat van assetmanagement leggen, is een belangrijke stap om deze ambities concreet te maken, bijvoorbeeld ‘CO2-neutraal productieproces in 2050’. Daarmee ontstaan kaders en een deadline. Door ook tussendoelen te benoemen, worden de bijbehorende inspanningen overzichtelijk. Zo kunnen er vaker successen worden gevierd en waar nodig worden bijgestuurd. Het uitstelgedrag wordt zo in de kiem gesmoord.

De conclusie is dat met assetmanagement organisaties een goed besturingsmodel in handen hebben om hun duurzaamheidambities waar te maken. De bestuurlijke plannen worden vertaald naar doelen, die vervolgens door de juiste balans tussen kosten, risico’s en prestaties kunnen worden behaald.

Bestuurders kunnen dat overigens niet alleen. Er zal vanuit de organisatie meegedacht moeten worden over de haalbaarheid van de doelen, de tussenstappen en benodigde middelen. Daarnaast is een visie op wat de invloed is van externe ontwikkelingen (o.a. technologische en economische) op de organisatie essentieel. Het voldoen aan een visie vergt echter veel samenwerking, sturing, commitment, onderling vertrouwen en een open houding.

Door: Dieter de Vroomen, Consultant assetmanagement bij Balance – Advies, Projecten, Interim & Elte Palm, Projectmanager PPS Netwerk Nederland.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken