Blog

Assetmanagement, alweer certificeren?

Door de nieuwe contractvormen maakten de Nederlandse aannemers een flinke ontwikkeling door van project- naar procesdenken. Met het aangaan van langjarige contracten zien de verdienmodellen er nu geheel anders uit. In de ontwerp-, bouw- en beheerfase wordt daarom steeds meer rekening gehouden met de prestaties, risico’s en kosten over de gehele levenscyclus. Met assetmanagement kun je dit prima in kaart brengen. Voor deze besturingsfilosofie is inmiddels een NEN-ISO-norm verschenen, maar dat doet de vraag rijzen: moet er dan ook gecertificeerd worden?

Met assetmanagement genereer je op een gestructureerde manier informatie, waarmee je gefundeerde en transparante besluiten kunt nemen in elke levensfase. In sectoren als de luchtvaart en industrie is dit al vele decennia gemeengoed. Op deze manier kun je ook de effecten van bijvoorbeeld nieuwe wetgeving of veranderende prestatie-eisen zichtbaar maken.

Het is onlangs in een norm gevat, de NEN ISO 55000. De beschreven taken van het onderliggende proces zijn deels te automatiseren en iteratief. Het vraagt een stevige discipline van de organisatie om alle data goed in te voeren en nuchtere analyses te doen. Dat is een hele uitdaging en daarom misschien wel de moeite van het certificeren waard. Dan kun je aan je klanten laten zien dat je het goed op orde hebt.

Maar de norm legt ook veel nadruk op niet-technische zaken, zoals waarde, afstemming en leiderschap. Populair gezegd is het voeren van ‘het goede gesprek’ even belangrijk als de gestructureerde informatie. Dat vindt plaats met de eigenaar en belanghebbenden en is afhankelijk van interne en externe ontwikkelingen. Denk maar aan nieuwe wetgeving, toenemende verkeersstromen, de rol van social media bij de meningsvorming en nieuwe politieke ambities. Moet je dat nu ook certificeren?

Ik denk dat de kracht van de norm niet het certificeren is, maar dat het een goede leidraad biedt om de organisatie te professionaliseren, zodat enerzijds de processen gestructureerd verlopen en dat anderzijds de competenties voor ‘het juiste gesprek’ worden ontwikkeld. We moeten niet alleen op afvinklijstjes vertrouwen, maar ontvankelijk, onderzoekend en flexibel blijven voor de veranderende wereld.

Door Dieter de Vroomen, Consultant assetmanagement bij Balance – Advies, Projecten, Interim

Eerder gepubliceer op www.cobouw.nl

Begin met typen en druk op enter om te zoeken