Blog

Asset manager delegeert wel eens omhoog

Bij sommige vraagstukken kun je als asset manager geen keuze maken, maar heb je wel een mening. Bij zo’n dilemma moet je de vraag terugleggen bij de bestuurder.

Vakblad H2O legde me onlangs twee casussen voor:
1.In een stad lopen regelmatig huizen onder water. Dat is onverzekerbaar voor de bewoners. Hoeveel geld kan een gemeente of waterschap uitgeven aan deze huizen? De gemeente kan de huizen kopen en afbreken, en herbouwen op een nieuwe waterbergingskelder. Maar kunnen de bewoners die nieuwe duurdere huizen wel betalen? Of doe je ze het verschil cadeau?
2.In Gouda daalt de oude binnenstad door inklinkende veengrond. Middeleeuwse woningen zakken al die tijd netjes mee. Het grondwaterpeil kan inmiddels niet meer lager, want dan vallen de palen droog en gaan rotten. Vroeger stortte zo’n huis dan in, maar inmiddels zijn het monumenten. De grens van het technisch haalbare is bereikt. Funderingen aanpassen kan wel, maar dat kost kapitalen.

Naar mijn mening kan een asset manager dit niet meer oplossen binnen zijn taakstelling en doelen. Hij kan geen goede keuze maken en moet hiermee terug naar zijn opdrachtgever. In deze voorbeelden moet hij het vraagstuk terugleggen bij de politiek, omdat er veel andere belangen bij komen kijken waar de asset manager geen invloed op heeft. Hij delegeert dus omhoog.

De asset manager kan wel meedenken. Hij zal ongetwijfeld een visie hebben op de oplossing. Hij kan verschillende scenario’s bedenken en deze meegeven met zijn vraag. Dat helpt in ieder geval op politiek niveau om tot een goed besluit te komen.

In zekere zin is hier sprake van ‘vermaatschappelijking van beheer’ en dat is goed. Het credo is niet zozeer het uitvoeren van het besluit, maar gaat meer naar ‘prettig wonen’. De burger komt zo in het zicht van de asset manager.

Naar een deel uit de publicatie ‘Gemeente! Wees nou eerlijk tegen je burgers’

Door Dieter de Vroomen, Consultant assetmanagement bij Balance – Advies, Projecten, Interim

Eerder gepubliceerd in Vakblad H2O

Begin met typen en druk op enter om te zoeken