Nieuwsbericht

Gunning provincie Noord-Holland

07 juni 2021

Provincie Noord-Holland gunt Balance, TASK, AT Osborne en Grondwerk PM

Samen met onze partners AT Osborne, TASK en Grondwerk PM hebben we de Raamovereenkomst (ROK) bij provincie Noord-Holland verworven! Voor deze ROK leveren wij vanaf 1 juni 2021 flexibele schil (beleids) advies- en ingenieursdiensten.

De afgelopen periode heeft provincie Noord-Holland de inschrijvingen voor perceel 1 “Inhuur flexibele schil Ingenieurs- en Adviesdiensten” beoordeeld op basis van de bekende minimumeisen en gunningscriteria. Met succes hebben we met een consortium van AT Osborne, Grondwerk PM en TASK een gunning gekregen in perceel 1. Per perceel is er sprake van een Raamovereenkomst met een initiële looptijd van 36 maanden. Na het verstrijken van deze periode kan de opdracht één keer worden verlengd voor nog eens 12 maanden.

raamovereenkomst-rok-afbeelding

Meer informatie? Neem dan contact op met ons

Begin met typen en druk op enter om te zoeken