Blog

AAN HET WOORD: Stefan Poot als projectmanager bij project Oosterwold

Sinds juni 2011 ben ik als consultant actief bij Balance. Op dit moment werk ik aan het project Oosterwold; een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier werken de gemeenten Almere, Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland samen om circa 15.000 woningen te realiseren.

Het project Oosterwold
Het unieke aan dit project is dat de Oosterwolders niet alleen zeggenschap zullen hebben over hun eigen woning, maar ook over kavelwegen, (fiets)paden, groen, water en de openbare ruimte. Behalve een overzichtelijk aantal spelregels zijn er geen beperkingen wat betreft functies, kavelgroottes en welstand. Het is de ultieme vorm van doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling.

“Initiatiefnemers in Oosterwold zoeken alles zelf uit en regelen vervolgens wat nodig is (milieukundige onderzoeken, architect, bouwkundig ingenieurs, vergunningen, advies etc.). Hoe Oosterwold er in de toekomst uitziet, weet nog niemand.

Voor een instantie als gemeente/provincie en/of waterschap is het daarin zoeken naar een passende rol en de juiste balans. Waar neem je de lead en waar houd je je juist afzijdig? Belangrijk is hoe je het organiseert. Met Oosterwold bevinden we ons in een overgangsfase van pilot naar een volwaardige projectorganisatie. Om dit in goede banen te leiden is heldere communicatie essentieel. Het is van belang om kennis en kunde te delen en daarnaast ook kwetsbaar te durven zijn.

Mijn rol als projectmanager
Een van mijn rollen in dit project is de vertaalslag maken vanuit meer klassiek en traditioneel projectmanagement naar wat in de literatuur ook wel geduid wordt als ‘transitiemanagement’. Doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling is niet altijd even voorspelbaar, beheersbaar of in hapklare brokken op te delen. Het is meer dan een fysiek project dat in tijd, geld en risico’s kan worden weggezet. Oosterwold breekt niet alleen met de traditionele ontwikkelketen, maar ook met de (projectmanagement)traditie. Dit vraagt om bewustzijn. Dit bewustzijn beïnvloedt in feite elke beslissing en alles wat in het project gebeurt. De initiatiefnemers bepalen grotendeels het eindresultaat. De projectmanagementaanpak richt zich niet op volledige controle, maar richt zich op het in controle zijn op de belangrijkste projectwaarden. Zoals zo vaak is er geen één remedie en zijn verschillende elementen uit diverse projectmanagementmethoden toepasbaar.

 
De belangrijkste inzichten
  • Hou steeds aandacht op het hogere projectdoel. Formuleer, reflecteer en stel ze bij waar nodig.
  • Draag de projectmissie en visie continu uit en houd deze levend. Communiceer over problemen en uitdagingen, deel kennis en kunde en durf kwetsbaar te zijn.
  • De ontwikkelbenadering richt zich met name op lerend vermogen van de uitvoeringsorganisatie en betrokken interdisciplinaire vakgebieden. We weten vaak niet welke uitdagingen er op ons afkomen. Wat we wel kunnen organiseren is hoe we er als organisatie mee omgaan.
  • Blijf in dialoog met betrokkenen, heb vertrouwen in de uitkomst, bied ruimte om tegengestelde belangen te delen en te verbinden.
  • Bewerkstellig de (rand)voorwaarden die noodzakelijk zijn om professioneel te kunnen werken: helderheid in rollen, taken, verantwoordelijkheden tussen partijen, overleg- en besluitvormingsstructuren, beheersingsinstrumenten.
  • Werk resultaatgericht waar het past, maar laat ook ruimte voor creativiteit.
  • Vastleggen wat moet en (durven) loslaten wat kan.

 

De rol van de projectmanager en van het hele team kantelt in feite mee met de samenleving en daarmee met de uitgangspunten van het project Oosterwold. Het gaat veelal om onbekende problemen, uitdagingen en complexe processen met veel stakeholders, waarbij het tijd kost om te zoeken naar oplossingen. Geen vastomlijnd doel en strak plan van aanpak met gedefinieerde (deel)resultaten, maar inspelen op veranderingen. Al lerende maken we stappen en al doende leren en reflecteren we. Een prachtige opmaat voor wat de Omgevingswet zou kunnen betekenen voor projectmanagement(cultuur) binnen een (meer) organische gebiedsontwikkeling.
Door: Stefan Poot, projectconsultant bij Balance – Advies, Projecten, Interim.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken