Blog

AAN HET WOORD: Jacobine Meijer-Slooff

In opdracht van de provincie Utrecht en haar 26 gemeenten, staan vier recreatieschappen aan de lat om voorzieningen zoals zwemplassen, fiets- en wandelpaden en kanoroutes te ontwikkelen, beheren en exploiteren. Jacobine Meijer-Slooff managet al meer dan een jaar een dubbele opdracht bij een privincie: ze is coördinator recreatieschappen en procesmanager Toekomst Recreatieschappen.

“Er liggen veel kansen om de aansturing van het recreatiebeheer en de samenwerking tussen alle stakeholders te verbeteren. Een provincie heeft mij gevraagd om een voorstel te doen voor een nieuwe aansturing van de recreatieschappen.”

Jacobines kracht ligt in haar luisterend vermogen en talent om draagvlak en samenwerking te creëren in bijzonder complexe politieke speelvelden. “Het is een heel proces om te komen tot nieuwe doelen, juridische structuren en financieringsvormen. Oud denken moet worden losgelaten. En gemeenten die nog niet aangesloten zijn, moeten worden overgehaald om toch te participeren. Deze rol vraagt daarom dat je er echt met een open blik in zit. In sommige gesprekken ga ik letterlijk op mijn handen zitten: een goede manier om je eigen mening nog even voor je te houden. Het resultaat van mijn opdracht is de bestuurlijke conferentie in maart, waarbij we consensus hebben over de richting die we willen ingaan rond de samenwerking.” Wil je meer informatie? Neem contact op met Jacobine.

Februari 2016

Begin met typen en druk op enter om te zoeken